De eenvoudigste manier om een auto te huren...

en waardevolle vakantietijd te besparen

Algemene Voorwaarden

1. Algemene Voorwaarden van Verhuur

Het voertuig wordt aan de huurder geleverd in een goede algemene conditie en zonder zichtbare gebreken. Eventuele klachten met betrekking tot de conditie van het voertuig moeten onmiddellijk gedaan worden bij aflevering. De huurder stemt ermee in om het voertuig terug te geven met alle accessoires en in dezelfde staat op de plaats, tijd en aangewezen datum die is overeengekomen, anders wordt de huurder verplicht SMART te compenseren met een aanvulling op de normale huurprijs. SMART behoudt zich het recht voor om op elk moment het voertuig terug te vorderen op kosten van de huurder, indien het voertuig wordt gebruikt in strijd met deze overeenkomst.Van de huurder wordt verwacht dat hij zorgdraagt voor de mechanische conditie van het voertuig, olie, water, banden, etc. en onmiddellijk contact opneemt met SMART RENTALS als er iets mis. Reparatie van het voertuig door de huurder of een andere partij is niet toegestaan. Het voertuig moet niet gebruik worden voor:
a. Het rijden op onverharde wegen.
b. Het vervoer van personen of goederen voor verhuur.
c. Het slepen van een ander voertuig, trailer of ander object.
d. In een race, test of Rally wedstrijd, buiten de weg of op het strand.
e. Voor onderverhuur van de huurder aan een andere partij.
f. Terwijl de huurder of enig andere geautoriseerde bestuurder onder invloed is van alcohol, medicijnen, drugs, barbituraten, etc.
g. In strijd met douane, verkeer of andere regels.
h. Door enig ander person die niet is geautoriseerd door SMART RENTALS.
i. Om zware baggage, ontvlambare materialen, vies ruikende goederen, narcotica, dieren, etc te vervoeren.
j. Te worden overgezet per Ferry om het eiland Zakynthos te verlaten (daarmee vervalt kwijtschelding van elke extra vezekering die door SMART RENTALS is verstrekt en alle transferkosten terug naar Zakynthos zijn dan voor kosten van de huurder). (met uitzondering van Kefalonia)

Annulering van uw boeking is kosteloos indien dit vooraf aan de dag van aflevering gebeurt. Bij annulering door de huurder op de dag van aflevering, wordt het volledige huurbedrag in rekening gebracht.

De huurder dient de huurovereenkomst te allen tijde bij zich te hebben tijdens het besturen van het voertuig.

De boeking wordt geannuleerd als de huurder de huurovereenkomst of huurvoorwaarden niet wil ondertekenen of niet in staat is de vereiste documenten te overhandigen. Het volledige huurbedrag zal dan in rekening gebracht worden.

Het verhuurbedrijf heeft altijd de mogelijkheid om de huurovereenkomst te annuleren indien de huurder niet in staat wordt geacht het voertuig te besturen of niet over een geldig rijbewijs beschikt

2. Verzekeringen

SMART RENTALS biedt een volledige verzekering zonder eigen risico in geval van schade of verlies aan de auto, inclusief banden, onderzijde, glas en spiegels, alleen als de auto wordt bestuurd door de huurder en niemand anders, in overeenstemming met een auto aansprakelijkheidsverzekeringspolis.

De huurprijs is inclusief de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering. (dekking Euro 1.200.000,- )

Baggageverzekering is niet beschikbaar en de huurder is veantwoordelijk voor verlies van persoonlijke bezittingen van de passagiers.

Niet verzekerd zijn eventuele schade of vervuiling aan het interieur van de auto, verloren of gebroken sleutels en in het algemeen elke vorm van vandalisme aan de binnen- of buitenkant van onze voertuigen.

In geval van een ongeluk, schade aan de auto, technisch probleem of een ander incident (brand, diefstal, etc.) is de huurder er voor verantwoordelijk onmiddellijk de verzekeringsprocedures op te volgen:
Neem onmiddellijk contact op met SMART RENTALS (telefoon +30 6977 235558 – 24 uur service)
Neem foto’s
a. Bel de politie
b. Verzamel namen en adressen van ooggetuigen
c. Bevestig geen claims van een derde partij
d. Vul een rapport van het ongeluk in en onderteken het

Schade aan de auto die niet gemeld wordt tijdens de huurperiode maar wel aan het einde van de huurperiode / drop off wordt niet gedekt door de verzekering. In geval van overtreding van deze voorwaarden is de huurder volledig verantwoordelijk voor alle daaruit voortvloeiende kosten, en zal het bedrijf SMART RENTALS worden aangerekend voor alle tekorten die het bedrijf hierdoor kan hebben.

De huurder is verplicht zich te houden aan de in Griekenland geldende verkeersregels. Het dragen van veiligheidsgordels is voor eigen verantwoording. Elke uitgave die voortkomt uit het negeren van verkeersregels zijn voor kosten van de huurder.

3. Het meenemen van het voertuig buiten Zakynthos

Het is toegestaan om het eiland KEFALONIA met de auto te bezoeken (uitzondering categorie A en F auto’s). De huurder moet een schriftelijke toestemming hebben om de auto buiten het eiland Zakynthos te brengen en de desbetreffende voorwaarden van het bedrijf te accepteren.
Het meenemen van ons voertuig naar het eiland Kefalonia moet vooraf worden aangekondigd aan het verhuurbedrijf. Er zijn geen extra kosten van toepassing.

Drop off / inleverpunt voor de huurauto kan alleen op Zakynthos zijn.

Het is niet toegestaan om ons voertuig naar het vasteland (Peloponnesos), een ander eiland of over de Griekse grens te brengen.

 

4. Betaling

De huurder betaalt voorafgaand aan de aflevering de volledige huursom aan SMART RENTALS. De huursom is inclusief kosten, locale belastingen en extra kosten die vermeld staan in het contract.

In geval van het niet nakomen van deze voorwaarden is de huurder volledig verantwoordelijk voor alle kosten en alle schade die de onderneming SMART RENTALS ondervindt als gevolg hiervan. Een verzekering wordt daarmee ongeldig.

SMART RENTALS behoudt zich het recht voor een garantie te vragen in de vorm van een credit card of Euro’s als handgeld, welke worden teruggegeven aan de huurder na afloop van de huurperiode.

5. Diversen

De huurder of zijn vertegenwoordiger bevestigt dat hij geen andere rechten heeft dan die in deze overeenkomst staan genoemd.
Alle toegevoegde geautoriseerde bestuurders zijn samen met de huurder hoofdelijk aansprakelijk op grond van deze overeenkomst.
Met dit akkoord vervallen alle andere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten tussen SMART RENTALS en de huurder.
Alle geschillen die kunnen ontstaan tussen SMART RENTALS en de huurder zullen worden beslecht voor de bevoegde rechtbank van Griekenland.

 


Covid-19 Notification

To ensure the health and well-being of our customers all prescribed hygiene protection measures have been implemented. Our vehicles are thoroughly cleaned and disinfected both, inside and outside, before we hand them over to you. Our Team members have been trained to fulfil all health and hygiene requirements.