De eenvoudigste manier om een auto te huren...

en waardevolle vakantietijd te besparen

Algemene Voorwaarden

1. Algemene Voorwaarden van Verhuur

Het voertuig wordt aan de huurder geleverd in een goede algemene conditie en zonder zichtbare gebreken. Eventuele klachten met betrekking tot de conditie van het voertuig moeten onmiddellijk gedaan worden bij aflevering. De huurder stemt ermee in om het voertuig terug te geven met alle accessoires en in dezelfde staat op de plaats, tijd en aangewezen datum die is overeengekomen, anders wordt de huurder verplicht SMART RENTALS te compenseren met een aanvulling op de normale huurprijs. SMART RENTALS behoudt zich het recht voor om op elk moment het voertuig terug te vorderen op kosten van de huurder, indien het voertuig wordt gebruikt in strijd met deze overeenkomst.Van de huurder wordt verwacht dat hij zorgdraagt voor de mechanische conditie van het voertuig, olie, water, banden, etc. en onmiddellijk contact opneemt met SMART RENTALS als er iets mis. Reparatie van het voertuig door de huurder of een andere partij is niet toegestaan. Het voertuig moet niet gebruik worden voor:
a. Het rijden op onverharde wegen.
b. Het vervoer van personen of goederen voor verhuur.
c. Het slepen van een ander voertuig, trailer of ander object.
d. In een race, test of Rally wedstrijd, buiten de weg of op het strand.
e. Voor onderverhuur van de huurder aan een andere partij.
f. Terwijl de huurder of enig andere geautoriseerde bestuurder onder invloed is van alcohol, medicijnen, drugs, barbituraten, etc.
g. In strijd met douane, verkeer of andere regels.
h. Door enig ander person die niet is geautoriseerd door SMART RENTALS.
i. Om zware baggage, ontvlambare materialen, vies ruikende goederen, narcotica, dieren, etc te vervoeren.
j. Te worden overgezet per Ferry om het eiland Zakynthos te verlaten (daarmee vervalt kwijtschelding van elke extra vezekering die door SMART RENTALS is verstrekt en alle transferkosten terug naar Zakynthos zijn dan voor kosten van de huurder). (met uitzondering van Kefalonia)

De huurder dient de huurovereenkomst te allen tijde bij zich te hebben tijdens het besturen van het voertuig.

2. Annulering

Annulering van uw reservering is kosteloos zolang wij voor de oplevering op de hoogte worden gesteld.
Een annulering bij oplevering door de huurder wordt met de volledige huurprijs belast. Indien de huurder niet in staat wordt geacht het voertuig te besturen of niet in staat is de vereiste documenten te overhandigen, wordt de volledige huurprijs in rekening gebracht.

2. Verzekeringen

SMART RENTALS biedt een volledige verzekering zonder eigen risico in geval van schade of verlies aan de auto, inclusief banden, onderzijde, glas en spiegels, alleen als de auto wordt bestuurd door de huurder en niemand anders, in overeenstemming met een auto aansprakelijkheidsverzekeringspolis.

De huurprijs is inclusief de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering. (dekking Euro 1.200.000,- )

Een volledige verzekering zoonder eigen risico voor bestuurders ouder dan 70 jaar is niet beschikbaar.

Baggageverzekering is niet beschikbaar en de huurder is veantwoordelijk voor verlies van persoonlijke bezittingen van de passagiers.

De verzekering dekt geen schade veroorzaakt door
a. overtreding van de Griekse verkeerswet, bijvoorbeeld een rood stoplicht of stopbord oversteken
b. nalatigheid
c. rijden op onverharde of pas verharde wegen of op het strand
d. verkeerd tanken
e. dekt niet meer dan 1 schade door ongeval per huurperiode

Niet verzekerd zijn:
a. schade of vervuiling aan het interieur van de auto (incl. Multi media systeem, USB/12V stekkers)
b. schade aan de koppeling veroorzaakt door nalatigheid van de bestuurder
c. verloren of gebroken autosleutels, beschadigde, verloren of zwaar vervuilde kinderzitjes
d. en in het algemeen elke vorm van vandalisme of nalatigheid binnen of buiten onze voertuigen

In geval van een ongeluk, schade aan de auto, technisch probleem of een ander incident (brand, diefstal, etc.) is de huurder er voor verantwoordelijk onmiddellijk de verzekeringsprocedures op te volgen:
Neem onmiddellijk contact op met SMART RENTALS (telefoon +30 6977 235558 / +30 26950 33346 – 24 uur service)
Neem foto’s
a. Bel de politie
b. Verzamel namen en adressen van ooggetuigen
c. Bevestig geen claims van een derde partij
d. Vul een rapport van het ongeluk in en onderteken het

Schade aan de auto die niet gemeld wordt tijdens de huurperiode maar wel aan het einde van de huurperiode / drop off wordt niet gedekt door de verzekering. In geval van overtreding van deze voorwaarden is de huurder volledig verantwoordelijk voor alle daaruit voortvloeiende kosten, en zal het bedrijf SMART RENTALS worden aangerekend voor alle tekorten die het bedrijf hierdoor kan hebben.

De huurder is verplicht zich te houden aan de in Griekenland geldende verkeersregels. Het dragen van veiligheidsgordels is voor eigen verantwoording. Elke uitgave die voortkomt uit het negeren van verkeersregels zijn voor kosten van de huurder.

3. Het meenemen van het voertuig buiten Zakynthos

Dit geldt alleen voor klanten die met de auto het eiland Kefalonia willen bezoeken. De huurder moet een schriftelijke toestemming van het bedrijf hebben om de auto buiten Zakynthos te brengen en de voorwaarden hiervoor te accepteren.

Het meenemen van onze auto naar het eiland Kefalonia moet vooraf worden aangemeld bij het verhuurbedrijf. Er zijn geen extra kosten om Kefalonia te bezoeken met ons voertuig. (uitzonderingen: categorie A, B en F/Jeeps auto’s mogen het eiland Zakynthos niet verlaten).

Huurder heeft nog steeds een volledige verzekering in geval van schade door ongeval of totaal verlies van de auto op Kefalonia.

In geval van ongeval of technisch probleem gelden de volgende voorwaarden: SMART RENTALS zorgt voor de terugkeer van de auto naar Zakynthos, maar kan geen vervanging van een ander voertuig op Kefalonia aanbieden. In ieder geval is het de verantwoordelijkheid van de huurder om op eigen kosten terug te keren naar Zakynthos om een vervangend voertuig van SMART RENTALS te ontvangen op ons kantoor op de luchthaven van Zakynthos. Inlevering/afgifte locatie van de huurauto kan alleen op Zakynthos.

Het is niet toegestaan het voertuig naar het vasteland (Peloponnesos) of een ander eiland te brengen of de Griekse grens over te steken.

 

4. Documenten

Geef bij het ophalen van uw huurauto uw geldige rijbewijs en een identiteitsbewijs of paspoort. Alleen originele documenten worden geaccepteerd.
Digitale documenten, bijvoorbeeld op mobiele telefoons, kopieën of verliesbewijzen worden niet geaccepteerd. De auto wordt in dit geval niet overhandigd.

4. Betaling – Borg (Deposit)

De huurder betaalt bij levering de volledige huurprijs vooraf aan SMART RENTALS.
De huurprijs is inclusief alle verzekeringen, lokale belastingen en extra kosten, die op het contract vermeld staan. Betaling vindt plaats bij aflevering. Wij aanvaarden € contant en alle belangrijke credit / debit / pre paid kaarten zonder extra kosten. Niet geaccepteerd zijn: andermans kaart, cheques, elke virtuele betaalmethode (bijv. Google Pay, Apple Pay, etc.).

In geval van schade in strijd met deze voorwaarden, is de huurder volledig verantwoordelijk voor alle kosten, en zullen alle tekorten die het bedrijf SMART RENTALS hierdoor kan hebben in rekening worden gebracht. Een eventuele verzekering zal ongeldig zijn.

SMART RENTALS behoudt zich het recht voor een waarborg in te houden in de vorm van een kredietkaart (contant of debit card op aanvraag) die aan de huurder zal worden teruggegeven na afloop van de huurperiode.

Het bedrag van de waarborg hangt af van de autocategorie en zal worden aangekondigd vóór de definitieve bevestiging van de reservering

Voor 7-persoons minibus auto’s, auto’s met automatische transmissie en korte termijn boekingen van minder dan 7 dagen moet uw reservering worden gegarandeerd met een vooruitbetaling van uw kant.

5. Diversen

Eventuele schade of technische incidenten aan de auto die niet onmiddellijk na het gebeuren maar aan het einde van de huurperiode/afgifte worden gemeld, worden niet gedekt door de verzekering. In geval van overtreding van deze voorwaarden is de huurder volledig verantwoordelijk voor alle daaruit voortvloeiende kosten, en zullen alle tekorten die het bedrijf SMART RENTALS hierdoor kan hebben, in rekening worden gebracht.

De huurder of zijn vertegenwoordiger bevestigt dat hij geen andere rechten heeft dan die in deze overeenkomst staan genoemd.
Alle toegevoegde geautoriseerde bestuurders zijn samen met de huurder hoofdelijk aansprakelijk op grond van deze overeenkomst. De huurder bevestigt dat hij alle huurvoorwaarden in het Engels heeft gelezen, begrepen en aanvaard.
Met dit akkoord vervallen alle andere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten tussen SMART RENTALS en de huurder.
Alle geschillen die kunnen ontstaan tussen SMART RENTALS en de huurder zullen worden beslecht voor de bevoegde rechtbank van Griekenland.

 


Covid-19 Notification

To ensure the health and well-being of our customers all prescribed hygiene protection measures have been implemented. Our vehicles are thoroughly cleaned and disinfected both, inside and outside, before we hand them over to you. Our Team members have been trained to fulfil all health and hygiene requirements.