Prosty sposób na wynajęcie auta...

oszczędzając przy tym Cenny Wakacyjny Czas

Regulamin

1. Ogólne warunku wypożyczania pojazdów

Pojazd dostarczany jest wypożyczającemu w stanie ogólnym dobrym i bez widocznych defektów. Wszelkie uwagi dotyczące stanu pojazdu musza być zgłaszane do SMART niezwłocznie po odebraniu pojazdu. Wypożyczający zobowiązuje się zwrócić pojazd w takim samym stanie jak przy wypożyczaniu, z tymi samymi akcesoriami w miejscu i czasie zaznaczonych na Umowie. W innym przypadku wypożyczający zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej rekompensaty firmie SMART, poza standardową opłatą za wypożyczenie. SMART rezerwuje sobie prawo do odebrania pojazdu wypożyczającemu w dowolnym czasie i bez zwrotu kosztów, w przypadku gdy pojazd wykorzystywany jest niezgodnie z warunkami umowy.

Obowiązkiem wypożyczającego jest monitorowanie stanu technicznego pojazdu, w tym poziomu oleju, poziomu płynu w chłodnicy, opon, etc. i natychmiastowego kontaktu ze SMART RENTALS w przypadku uchybień. Jakiekolwiek naprawy na własną rękę lub zlecane są niedozwolone. Pojazd nie może być używany:
a. Do poruszania się po nieasfaltowych drogach
b. Do przewożenia osób lub dóbr na wynajem
c. Do holowania innych pojazdów lub przyczep i podobnych
d. W wyścigach, testach lub zawodach Rally, do jazdy terenowej lub po plaży
e. Do podnajmowania osobom trzecim
f. Gdy kierowca jest pod wpływem alkoholu, środków medycznych, narkotyków, barbituranów, etc.
g. W niezgodzie z zasadami celnymi, zasadami ruchu drogowego lub innymi regulacjami
h. Przez jakąkolwiek osobę nieautoryzowaną przez SMART RENTALS
i. Do przewożenia ciężkich przedmiotów, materiałów łatwopalnych, dóbr o silnym zapachu, narkotyków, zwierząt, etc.
j. Do transportu na promie, do opuszczania wyspy Zakynthos (spowoduje to utratę ubezpieczenia dostarczanego przez SMART RENTALS a kosztami sprowadzenia auta zostanie obciążony wypożyczający)

2. Ubezpieczenia

SMART RENTALS dostarcza pełen pakiet ubezpieczenia, bez wkładu własnego w razie uszkodzenia czy kradzieży samochodu, włączając opony, podwozie szyby i lusterka. Dotyczy to jedynie sytuacji, w której kierowcą jest wypożyczający i nikt więcej, zgodnie z polityką ubezpieczeniową firmy zewnętrznej.

Ubezpieczenie bagażu nie jest dostępne a wypożyczający sam jest odpowiedzialny za utratę rzeczy, które należą do niego bądź pasażerów.

Dla skuterów i motocykli, pełne ubezpieczenie dopuszcza udział środków własnych w przypadku uszkodzenia lub utraty pojazdu, a jego wielkość zależy od kategorii tego pojazdu. Kwoty udziału własnego wyszczególniono w ofercie oraz na pierwszej stronie kontraktu.

Wszelkie uszkodzenia wewnątrz samochodu nie podlegają ubezpieczeniu, jak również zgubione lub uszkodzone kluczyki, zgubione lub uszkodzone kaski lub schowek typu box oraz generalnie wszelkie przejawy wandalizmu wewnątrz i na zewnątrz pojazdu.

W przypadku wypadku lub innego zdarzenia (pożar, kradzież, etc.) wypożyczający zobligowany jest do podążania za instrukcją ubezpieczeniową w kolejności:
Niezwłocznie skontaktować się ze SMART (telefon +30 6977 235558 – 24 h na dobę)
Zrobić zdjęcia
a. Wezwać policję
b. Uzyskać nazwiska i adresy świadków zdarzenia
c. Nie iść na ugodę z osobami trzecimi
d. Wypełnić i podpisać raport ze zdarzenia

Wypożyczający zobligowany jest do przestrzegania przepisów ruchu obowiązujących w Grecji. Zapięcie pasów czy założenie kasku jest w pełni jego odpowiedzialnością. Jakiekolwiek wydatki związane z nieprzestrzegania prawa drogowego leżą całkowicie w gestii wypożyczającego.

3. Wyjazd pojazdem poza wyspę Zakynthos

Niedozwolone jest opuszczanie wyspy żadnym z pojazdów SMART RENTALS.

4. Płatność

Wypożyczający uiszcza opłatę z góry do SMART RENTALS w momencie wypożyczania.
Opłata zawiera wypożyczenie, lokalne podatki oraz koszty dodatkowe, wyszczególnione na umowie.

W przypadku uszkodzeń wynikających z łamania powyższych postanowień, wypożyczający jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie koszty i zostanie nimi obciążony aby uregulować wszelkie należności dla firmy SMART RENTALS. W takim wypadku ubezpieczenie przestaje być ważne.

SMART RENTALS rezerwuje sobie prawo pobrania zabezpieczenia z karty kredytowej lub w gotówce (Euro), które zostanie zwrócone wypożyczającemu po okresie wypożyczenia.

5. Inne

Wypożyczający lub jego przedstawiciel ustala, że nie rezerwuje sobie żadnych innych praw, niż tych wynikających z niniejszej umowy.
Wszyscy zgłoszeni kierowcy dodatkowi, są razem i każdy z osobna odpowiedzialni wraz z wypożyczającym za to, co wynika z niniejszej umowy.
Niniejsza umowa anuluje wszystkie inne pisemne lub ustne ustalenia pomiędzy SMART RENTALS a wypożyczającym.
Jakiekolwiek spory, które powstaną pomiędzy wypożyczającym a SMART RENTALS zostaną rozstrzygnięte przed odpowiednim sądem w Grecji.