Prosty sposób na wynajęcie auta...

oszczędzając przy tym Cenny Wakacyjny Czas

Regulamin

1. Ogólne warunku wypożyczania pojazdów

Pojazd dostarczany jest wypożyczającemu w stanie ogólnym dobrym i bez widocznych defektów. Wszelkie uwagi dotyczące stanu pojazdu musza być zgłaszane do SMART niezwłocznie po odebraniu pojazdu. Wypożyczający zobowiązuje się zwrócić pojazd w takim samym stanie jak przy wypożyczaniu, z tymi samymi akcesoriami w miejscu i czasie zaznaczonych na Umowie. W innym przypadku wypożyczający zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej rekompensaty firmie SMART, poza standardową opłatą za wypożyczenie. SMART rezerwuje sobie prawo do odebrania pojazdu wypożyczającemu w dowolnym czasie i bez zwrotu kosztów, w przypadku gdy pojazd wykorzystywany jest niezgodnie z warunkami umowy.

Obowiązkiem wypożyczającego jest monitorowanie stanu technicznego pojazdu, w tym poziomu oleju, poziomu płynu w chłodnicy, opon, etc. i natychmiastowego kontaktu ze SMART RENTALS w przypadku uchybień. Jakiekolwiek naprawy na własną rękę lub zlecane są niedozwolone. Pojazd nie może być używany:
a. Do poruszania się po nieasfaltowych drogach
b. Do przewożenia osób lub dóbr na wynajem
c. Do holowania innych pojazdów lub przyczep i podobnych
d. W wyścigach, testach lub zawodach Rally, do jazdy terenowej lub po plaży
e. Do podnajmowania osobom trzecim
f. Gdy kierowca jest pod wpływem alkoholu, środków medycznych, narkotyków, barbituranów, etc.
g. W niezgodzie z zasadami celnymi, zasadami ruchu drogowego lub innymi regulacjami
h. Przez jakąkolwiek osobę nieautoryzowaną przez SMART RENTALS
i. Do przewożenia ciężkich przedmiotów, materiałów łatwopalnych, dóbr o silnym zapachu, narkotyków, zwierząt, etc.
j. Do transportu na promie, do opuszczania wyspy Zakynthos (spowoduje to utratę ubezpieczenia dostarczanego przez SMART RENTALS a kosztami sprowadzenia auta zostanie obciążony wypożyczający).

Wyjątek: istnieje możliwość odwiedzenia wyspy Kefalonia

2. Ubezpieczenia

SMART RENTALS dostarcza pełen pakiet ubezpieczenia, bez wkładu własnego w razie uszkodzenia czy kradzieży samochodu, włączając opony, podwozie szyby i lusterka. Dotyczy to jedynie sytuacji, w której kierowcą jest wypożyczający i nikt więcej, zgodnie z polityką ubezpieczeniową firmy zewnętrznej.

Pełne ubezpieczenie dla kierowców starszych niż 70 lat nie jest dostępne

W cenie wynajmu zawarte jest wymagane prawem ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z sumą 1.200.000,- Euro .

W cenie wynajmu zawarte jest również ubezpieczenie pasażera i kierowcy.

Ubezpieczenie bagażu nie jest dostępne a wypożyczający sam jest odpowiedzialny za utratę rzeczy, które należą do niego bądź pasażerów.

Wszelkie uszkodzenia wewnątrz samochodu nie podlegają ubezpieczeniu, jak również zgubione lub uszkodzone kluczyki, zgubione lub uszkodzone kaski lub schowek typu box oraz generalnie wszelkie przejawy wandalizmu wewnątrz i na zewnątrz pojazdu.

W przypadku wypadku lub innego zdarzenia (pożar, kradzież, etc.) wypożyczający zobligowany jest do podążania za instrukcją ubezpieczeniową w kolejności:
Niezwłocznie skontaktować się ze SMART (telefon +30 6944612066 – 24 h na dobę)
Zrobić zdjęcia
a. Wezwać policję
b. Uzyskać nazwiska i adresy świadków zdarzenia
c. Nie iść na ugodę z osobami trzecimi
d. Wypełnić i podpisać raport ze zdarzenia

Wypożyczający zobligowany jest do przestrzegania przepisów ruchu obowiązujących w Grecji. Zapięcie pasów czy założenie kasku jest w pełni jego odpowiedzialnością. Jakiekolwiek wydatki związane z nieprzestrzegania prawa drogowego leżą całkowicie w gestii wypożyczającego.

3. Wyjazd pojazdem poza wyspę Zakynthos

Na wyspę Kefalonia można zwiedzać naszym samochodem bez dodatkowych opłat. (wyjątek: samochody kategorii A i F nie mogą opuścić wyspy)

Najemca musi mieć pisemną zgodę na przekazanie samochodu poza wyspę Zakynthos i zaakceptować warunki dotyczące tego od firmy. W każdym przypadku jazdy poza Zakynthos bez pisemnej zgody SMART RENTALS pełne ubezpieczenie jest automatycznie anulowane, a najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody w naszym pojeździe, a także za wszelkie koszty transportu pojazdu z powrotem do Zakynthos.

Miejsce zwrotu wynajętego samochodu to tylko wyspa Zakynthos.

Zabrania się kierowania naszym samochodem na stały ląd (Peloponez) na inne wyspy lub przekraczanie granicy Grecji.

4. Dokumenty

Aby odebrać wynajęty samochód, należy przedstawić ważne prawo jazdy oraz dowód osobisty lub paszport. Przyjmowane będą wyłącznie oryginalne dokumenty.
Dokumenty cyfrowe, na przykład na telefonach komórkowych, kopie lub świadectwa utraty nie będą akceptowane. Samochód nie zostanie dostarczony do Ciebie

4. Płatność

Wypożyczający uiszcza opłatę z góry do SMART RENTALS w momencie wypożyczania.
Opłata zawiera wypożyczenie, lokalne podatki oraz koszty dodatkowe, wyszczególnione na umowie.

W przypadku uszkodzeń wynikających z łamania powyższych postanowień, wypożyczający jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie koszty i zostanie nimi obciążony aby uregulować wszelkie należności dla firmy SMART RENTALS. W takim wypadku ubezpieczenie przestaje być ważne.

SMART RENTALS rezerwuje sobie prawo pobrania zabezpieczenia z karty kredytowej lub w gotówce (Euro), które zostanie zwrócone wypożyczającemu po okresie wypożyczenia.

5. Inne

Wypożyczający lub jego przedstawiciel ustala, że nie rezerwuje sobie żadnych innych praw, niż tych wynikających z niniejszej umowy.
Wszyscy zgłoszeni kierowcy dodatkowi, są razem i każdy z osobna odpowiedzialni wraz z wypożyczającym za to, co wynika z niniejszej umowy.
Niniejsza umowa anuluje wszystkie inne pisemne lub ustne ustalenia pomiędzy SMART RENTALS a wypożyczającym.
Jakiekolwiek spory, które powstaną pomiędzy wypożyczającym a SMART RENTALS zostaną rozstrzygnięte przed odpowiednim sądem w Grecji.

 


Covid-19 Notification

To ensure the health and well-being of our customers all prescribed hygiene protection measures have been implemented. Our vehicles are thoroughly cleaned and disinfected both, inside and outside, before we hand them over to you. Our Team members have been trained to fulfil all health and hygiene requirements.